Proizvodi

  • battery-protect-bp-50_front-angle_webbattery-protect-bp-50

    Baterijska zaštita odspaja baterije sa neesencijalnih trošila u datom trenutku prije nego dođe do potpunog pražnjenja baterije(što bi uzrokovalo oštećenje baterije) ili prije nego u bateriji ostane nedovoljno snage za pokretanje motora.