Proizvodi

  • mppt-150-100-mc4_front-anglemppt-150-45-mc4_top

    MPPT regulator je sofisticirani regulator koji će prilagoditi svoj ulazni napon da maksimizira prikupljanje energije od solarnog polja i onda pretvara tu snagu za opskrbu različitih naponskih zahtjeva baterija i trošila.

  • bluesolar-12-24v-10a-frontbluesolar-pwm-pro_front

    12 / 24 / 48 Volt

    Solarni regulatori prenose energiju proizvedenu solarnim panelima na istosmjernu struju,da bi se zatim omogućilo punjenje baterija ili napajnje istosmjernih trošila.