SELF CONTAINED

Dometic Compact Units (DCU) je direktna zamjena za CRUISAIR Stowaway Compact (SQUF, SXUF) & MARINE AIR Vector Compact (VCD, SVCD) jedinice. Dometic Turbo Units (DTU) je direktna zamjena za CRUISAIR Stowaway Turbo (STX, STX) & MARINE AIR Vector Turbo (VTD) jedinice.

Proizvodi

  • MarineAir i CruisAir su sada pod DOMETIC brandom.
    Dometic Compact Units (DCU) je direktna zamjena za CRUISAIR Stowaway Compact (SQUF, SXUF) & MARINE AIR Vector Compact (VCD, SVCD) jedinice.

  • Dometic Turbo Units (DTU) je direktna zamjena za CRUISAIR Stowaway Turbo (STX, STX) & MARINE AIR Vector Turbo (VTD) jedinice.

  • Unaprijeđen MCS-T sada koristi nagrađivanu DTU jedinicu,za još jednostavniju, bržu i svestranu instalaciju. Sa rotabilnim ventilatorom, kompozitnom kondenzacijskom posudom sa brzim spojnicama i superiornom antivibracijskom izolacijom za što tiši rad, MCS T doista nudi OEM kvalitetu u jednom setu. Kompletna oprema i instalacijski materijal su uključeni. Svi MCS modeli koriste R-410A ekološki prihvatljiv rashladni medij.