U Lenco Marine, „Činimo najbolje brodove još boljima“ je više od slogana. To su riječi koje su nit vodilja još od 1986.godine. Proizvodni pogon u Stuartu, Florida, je dom industriji vodećih inovativne Trim Tab tehnologije. Time je omogućena proizvodnja najkvalitetnijih mogućih proizvoda, osiguravajući godine u kojima nije potrebna briga vlasnika diljem svijeta oko servisiranja Lenco proizvoda. Svaki električni Trim Tab (flaps) je izrezan i oblikovan korištenjem napredne tehnologije preciznog rezanja uz pomoć lasera – iznova i iznova. Lencov unutarnji odjel za dizajn i inženjerstvo pruža opsežne mogućnosti u istraživanju i razvoju. Predanost kvaliteti i pažnji na detalje, daje svakome za pravo reći da Lenco proizvodi „Čine najbolje brodove još boljima“.

Lenco Marine Trim tab-ovi čine ključnu razliku u načinu na koji se Vaš brod ponaša tijekom plovidbe, omogućavaju da Vaše plovilo, bio to manji brod ili jahta, plovi sigurnije, glađe i brže. Lenco dizajn “beskrajnog vijka” je pouzdaniji, 3x snažniji i odlikuje ga trenutačni odziv, što ga čini jednostavnim za korištenjem uspoređujući ga s tipičnim hidrauličnim verzijama.

Lenco Marine Trim tab-ovi čine ključnu razliku u načinu na koji se Vaš brod ponaša tijekom plovidbe, omogućavaju da Vaše plovilo, bio to manji brod ili jahta, plovi sigurnije, glađe i brže. Lenco dizajn “beskrajnog vijka” je pouzdaniji, 3x snažniji i odlikuje ga trenutačni odziv, što ga čini jednostavnim za korištenjem uspoređujući ga s tipičnim hidrauličnim verzijama.

Pročitaj više: www.lencomarine.com