Podugradbena napa sa dvije brzine ventilatora

Kat. Broj: 9107300001
Kapacitet: 70 / 125 m³/h
Snaga: 30 W