Kontrolni panel za pražnjenje crnog tanka

Kat. Broj (12 V, crna boja): 313814101
Kat. Broj (12 V, bijela boja): 313814102
Kat. Broj (24 V, crna boja): 313814103
Kat. Broj (24 V, bijela boja): 313814104