Kontrolni panel za pražnjenje crnog tanka

Kat. Broj (12 V, crna boja): 313814301
Kat. Broj (12 V, bijela boja): 313814302
Kat. Broj (24 V, crna boja): 313814303
Kat. Broj (24 V, bijela boja): 313814304