Samostojeći bide elegantnog dizajna, standarni ili niski profil

Kat. Broj (4601): 9108696540
Kat. Broj (4602): 9108730082