Samostojeći bide elegantnog dizajna, standarni ili niski profil

Kat. Broj (4801): 9108552854
Kat. Broj (4802): 9108552856