Adapter za povezivanje 38 mm crijeva na adapter
Pristaje na sve 38 mm priključke

Kat. Broj: 385341513