Kataloški broj:Naziv:Opis:
DT-01Digitalni zaslon Za nadzor trenutne temperature unutar hladnjaka, zamjenjuje standardni zaslon
DT-02Tvornički fiksirana temperaturaJedna fiksna temperatura.može biti podešena unutar raspona od -18*C do. +10*C.Tolerancija od 2*C,može biti i preciznije podešena na zahtjev.Test report dolazi u standardnoj opremi
DT-03Podesiv izbor temperatureIzbor temperature unutar opsega od -18*C do +10*C sa regulacijom temperature. Kontrolna elektronika kompenzira odstupanja od izabrane temperature.Tolerancija od 2*C,a na zahtjev mogu biti i manja odstupanja
DT-04Unutrašnji ventilatorSnažan ventilator za brzo hlađenje ili grijanje i cirukulaciju zraka unutar hladnjaka i ravnomjernu distribuciju temperature
DT-05Dodatni grijačZa brzu regulaciju temperature(inicijacija Peltierovog efekta), da bi hladnjaci na izrazito niskim temperaturama uopće radili potrebno ih je prvo zagrijati na radnu temperaturu.Dodatna zaštita pri niskim temperaturama. Također primjenjivo kod hladnjaka gdje se traži i grijanje.
DT-06Digitalni termometarBežični prijenos podataka o trenutnoj temperaturi hladnjaka na zaslon kontrolne ploče.Zaslon u sklopu standarne opreme.
DT-07NData loggerZapisivač podataka bez softvera, besplatna aplikacija na www.testo.de Pohrana podataka o temperaturi unutar hladnjaka tijekom transporta
DT-08NTermoprinterPrijenosni mini printer za dokumentiranje na licu mjesta. Ispis temperature unutar hladnjaka tijekom transporta.
DT-09Dvije tvornički fiksirane temp.Možete tvornički postaviti dvije fiksne temperature u rasponu od -18 do +10*C. Jednostavnan odabir i prebacivanje pomoću prekidača.Odstupanje unutar 2*C(bez obzira na okolnu temperaturu).Preciznije fiksiranje moguće na zahtjev. Testni izvještaj u sklopu standardne opreme.
DT-133 pinski utikač/utičnica set Za stalnu instalaciju napajanja za struje do 25A, napon 6-24V
DT-16TimerTimer za odbrojavanje i može biti podešen na bilo koju vrijednost do 99 sati
DT-17Zvučni alarmAlarm za zvučnu signalizaciju ukoliko se temperatura hladnjaka promjeni u odnosu na podešenu temperaturu
DT-18SMS alarm hladnjakaTekstualna poruka upozorenja na telefon da je došlo do promjene temperature hladnjaka
DT-19BravicaSigurnosna bravica za zaključavanje hladnjaka
DT-20App za androidAplikacija za nadzor temperature hladnjaka putem smartphona
DT-21Jednokratni zapisivač podatakaJednokratni zapisivač podataka do 90 dana sa USB sučeljem
DT-22Set kotačaSet kotača(2kom) za jednostavniji i lakši transport