RASHLADNA ŠKRINJA, 590L

Ova 590L rashladna škrinja je dizajnirana za siguran transport temperaturno osjetljive robe.Dolazi sa dvije tvornički fiksiranim temperaturama od +4*C i -18*C za ispravno upravljenje „hladnim lancem“.Kao škrinja sa vratima na vrhu,gubici pri hlađenju su minimalni prilikom otvaranja vrata.