Isparivači za Waeco Coldmachine kompresore iz serije 90

Proizvodi

 • Isparivač s cirkulacijom zraka za ugradnju u unutrašnjosti hladnjaka i za uspravne hladnjake, posebno pogodan za veće kapacitete hlađenja i visoke temperature okoline

  Kat. Broj: 9105304125
  Kapacitet hlađenja: 300 litara max. sa izolacijom od 35 mm PU, 400 litara max. sa izolacijom od 50 mm PU
  Snaga: približno 80 W
  Potrošnja energije: 3.33 Ah/h sa 35 mm izolacijom PU, 2.33 Ah/h sa 50 mm izolacijom PU, obje na +5°C temperaturi unutrašnjosti, +32°C temperaturi okoline i pri srednjim kapacitetima hlađenja

 • Isparivač s cirkulacijom zraka za duboko zamrzavanje, za ugradnju u unutrašnjosti hladnjaka i za uspravne hladnjake

  Kat. Broj: 9105304128
  Kapacitet hlađenja: 130 litara max. sa izolacijom od 50 mm PU, 200 litara max. sa izolacijom od 100 mm PU
  Snaga: približno 60 W
  Potrošnja energije: 2.75 Ah/h sa 50 mm izolacijom PU, 2.00 Ah/h sa 100 mm izolacijom PU, obje na +32°C temperaturi okoline i pri srednjim kapacitetima hlađenja

 • Pločasti isparivač za ugradnju u unutrašnjosti hladnjaka, posebno pogodan za velike kapacitete hlađenja, isparivač se može koristiti za odjeljke s dubokim zamrzavanjem

  Kat. Broj: 9105304130
  Kapacitet hlađenja: 250 L hlađenje i 100 L zamrzavanje sa izolacijom od 50 mm PU, 300 L hlađenje i 150 L zamrzavanje sa izolacijom od 100 mm PU
  Snaga: približno 60 W
  Potrošnja energije: hlađenje 2.50 Ah/h sa 35 mm izolacijom PU, 2.00 Ah/h sa 50 mm izolacijom PU, zamrzavanje 3.00 Ah/h sa 50 mm izolacijom PU, 2.00 Ah/h sa 100 mm izolacijom PU, oboje na +32°C temperaturi okoline

 • Rashladni akumulator za ugradnju u unutrašnjosti hladnjaka i za uspravne hladnjake

  Kat. Broj: 9105304120
  Kapacitet hlađenja: upotreba sa kompresorima iz serije 80: 120 litara max. sa izolacijom od 35 mm PU, 200 litara max. sa izolacijom od 50 mm PU, upotreba sa kompresorima iz serije 90: 200 litara max. sa izolacijom od 35 mm PU
  Snaga: upotreba sa kompresorima iz serije 80: približno 65 W, upotreba sa kompresorima iz serije 90: približno 80 W

  NEDOSTUPNO