Kataloški broj:Naziv:Opis:
DTTC-01Digitalni zaslonDigitalni zaslon za prikaz trenutačne temperature u hladnjaku.Zamjenjuje standardni kontrolni panel u TC i TCX serijama
DTTC-02Tvornički fiksirana temperaturaJedna fiksna temperatura.može biti podešena unutar raspona od +10*C do +40*C.Tolerancija od 2*C,može biti i preciznije podešena na zahtjev.Test report dolazi u standardnoj opremi
DTTC-03Podesiv izbor temperatureIzbor temperature unutar opsega od +10*C do +40*C sa regulacijom temperature.Kontrolna elektronika kompenzira odstupanja od izabrane temperature.Tolerancija 2*C,a na zahtjev mogu biti i manja odstupanja
DTTC-04Unutrašnji ventilatorSnažan ventilator za brzo hlađenje ili grijanje i cirukulaciju zraka unutar hladnjaka
DTTC-05Dodatni grijačZa brzu regulaciju temperature(inicijacija Peltierovog efekta ),da bi hladnjaci na izrazito niskim temperaturama uopće radili potrebno ih je prvo zagrijati na radnu temperaturu.Dodatna zaštita u ekstremnim temperaturnim uvjetima. Automatska regulacija temperature u tri točke.
DTTC-06Digitalni termometarBežični prijenos podataka o trenutnoj temperaturi hladnjaka na zaslon kontrolne ploče.Zaslon u sklopu standarne opreme.
DTTC-07NData loggerZapisivač podataka bez softvera, besplatna aplikacija na www.testo.de Pohrana podataka o temperaturi unutar hladnjaka tijekom transporta
DTTC-08NMini termoprinterPrijenosni mini printer za dokumentiranje na licu mjesta
DTTC-09Dvije tvornički fiksirane temp.Možete tvornički postaviti dvije fiksne temperature u rasponu od +10 do +40*C. Jednostavnan odabir i prebacivanje pomoću prekidača.Odstupanje unutar 2*C(bez obzira na okolnu temperaturu).Preciznije fiksiranje moguće na zahtjev. Testni izvještaj u sklopu standardne opreme.
DTTC-133 pinski utikačZa stalnu instalaciju napajanja za struje do 25A,6-24V
DTTC-17Zvučni alarmAlarm za zvučnu signalizaciju ukoliko se temperatura hladnjaka promjeni u odnosu na podešenu temperaturu
DTTC-18SMS alarmTekstualna poruka upozorenja na telefon da je došlo do promjene temperature hladnjaka
DTTC-20App za androidAplikacija za nadzor temperature hladnjaka
DTTC-21Jednokratni zapisivač podatakaJednokratni zapisivač podataka do 90 dana sa USB sučeljem