Proizvodi

  • Baterijska zaštita odspaja baterije sa neesencijalnih trošila u datom trenutku prije nego dođe do potpunog pražnjenja baterije(što bi uzrokovalo oštećenje baterije) ili prije nego u bateriji ostane nedovoljno snage za pokretanje motora.