Marinco kompatibilni kablovi

Lijevani 3 pinski utikač CEE i Marinco kompatibilna utičnica sa LED indikatorom napona, prsten s navojem za zaključavnje i zaštitna kapica.

Proizvodi