Proizvodi

 • Vakum pumpa za rad u teškim uvjetima

  Kat. Broj: 9108554835
  Napon: 12 V ili 24 V DC
  Potrošnja energije: 40 Ah/h (12 V DC), 20 Ah/h (24 volti DC)

 • Tlačna pumpa za vodu visokih performansi

  Kat. Broj (PP127): 9107100051
  Kat. Broj (PP1210): 9107100052
  Kat. Broj (PP1217): 9107100054
  Kat. Broj (PP2410): 9107100053
  Kat. Broj (PP2417): 9107100055
  Napon: 12 V ili 24 V DC

 • Robusna i pouzdana vakumska pumpa, 12 V DC

  Kat. Broj: 9108554750
  Napon: 12 V DC
  Potrošnja energije: 6 Ah/h

 • Robusna i pouzdana vakumska pumpa, 24 V DC

  Kat. Broj: 9108554752
  Napon: 24 V DC
  Potrošnja energije: 3 Ah/h

 • Pumpa za pražnjenje crnog tanka, 24 V DC

  Kat. Broj: 9107100007
  Protok: 1130 litara na sat
  Napon: 24 V DC
  Potrošnja energije: 6 Ah/h

 • Pumpa za pražnjenje crnog tanka, 12 V DC

  Kat. Broj: 9107100006
  Protok: 1130 litara na sat
  Napon: 12 V DC
  Potrošnja energije: 6 Ah/h