Početna/Cruisair
  • Q-Logic mikroprocesor kontrolni sistem radi sa DX isparivačima i air handlerima. Q-Logic sadrži pločicu sklopa instaliranu u električnoj kutiji isparivača ili air handlera i upravlja se pomoću Qht ili Q3 zaslona.

  • SMX mikroprocesorski sistemi uporavljanja nude dvije opcije za korištenje sa DX sistemima.SMXII nudi standardne operativne i zaštitne funkcije potrebne za većinu DX sistema.SMX net nudi dodatnu opciju umrežavanja i druge specijalne funkcija koje ih čine jedinstvenim na tržištu.Oba sistema mogu zamijeniti elektromehaničke prekidače.