Q-Logic mikroprocesor kontrolni sistem radi sa DX isparivačima i air handlerima. Q-Logic sadrži pločicu sklopa instaliranu u električnoj kutiji isparivača ili air handlera i upravlja se pomoću Qht ili Q3 zaslona.