Isparivači za Waeco Coldmachine kompresore iz serije 50

Proizvodi

 • L-isparivač za ugradnju u unutrašnjost hladnjaka i za uspravne hladnjake

  Kat. Broj: 9105304115
  Kapacitet hlađenja: 80 litara max. sa izolacijom od 35 mm PU, 100 litara max. sa izolacijom od 50 mm PU
  Snaga: približno 35 W
  Potrošnja energije: 1.46 Ah/h sa 35 mm izolacijom PU, 1.17 Ah/h sa 50 mm izolacijom PU, obje na +5°C temperaturi unutrašnjosti, +32°C temperaturi okoline i pri srednjim kapacitetima hlađenja

 • O-isparivač za ugradnju u unutrašnjosti hladnjaka i za uspravne hladnjake

  Kat. Broj: 9105304121
  Kapacitet hlađenja: 100 litara max. sa izolacijom od 35 mm PU, 130 litara max. sa izolacijom od 50 mm PU
  Snaga: približno 35 W
  Potrošnja energije: 1.46 Ah/h sa 35 mm izolacijom PU, 1.17 Ah/h sa 50 mm izolacijom PU, obje na +5°C temperaturi unutrašnjosti, +32°C temperaturi okoline i pri srednjim kapacitetima hlađenja

 • Pločasti isparivač za ugradnju u unutrašnjost hladnjaka i za uspravne hladnjake

  Kat. Broj: 9105304116
  Kapacitet hlađenja: 30 litara max. sa izolacijom od 35 mm PU, 50 litara max. sa izolacijom od 50 mm PU
  Snaga: približno 35 W
  Potrošnja energije: 1.31 Ah/h sa 35 mm izolacijom PU, 1.02 Ah/h sa 50 mm izolacijom PU, obje na +5°C temperaturi unutrašnjosti, +32°C temperaturi okoline i pri srednjim kapacitetima hlađenja