Pločasti isparivač za ugradnju u unutrašnjost hladnjaka i za uspravne hladnjake

Kat. Broj: 9105304116
Kapacitet hlađenja: 30 litara max. sa izolacijom od 35 mm PU, 50 litara max. sa izolacijom od 50 mm PU
Snaga: približno 35 W
Potrošnja energije: 1.31 Ah/h sa 35 mm izolacijom PU, 1.02 Ah/h sa 50 mm izolacijom PU, obje na +5°C temperaturi unutrašnjosti, +32°C temperaturi okoline i pri srednjim kapacitetima hlađenja