Proizvodi

  • Compact Passport zaslon je jednostavan za korištenje i prilagođen za montažu na zid i doalzi u bijeloj ili crnoj opciji.Zaslon ima integrirani okvir.Zaslon radi sa sistemima na bazi Passport I/O mikroprocesora za kontrolu i nadzor DX i chiler sistema brodskih klimatizacijskih sistema.Passport I/O radi na 115v i 230V 50 ili 60Hz.Kod air handlera u chiler sistemima odnosi se na sisteme AH-Passport I/O.

  • Elite zasloni omogućavaju jednostavano kontrolu u atraktivnom pakiranju.Radi sa Passport I/O sistemima za preciznu kontrolu i nadzor klimatizacijskih sistema.Passport I/O radi na 115V ili 230V na 50 ili 60Hz.

  • PLC je napredna mikoroprocesorska kontrola specijalno dizjnirana za chiller sisteme.PLC postiže maksimalnu izvedbu sistema,štiti chillere naprednim nadzorom rada sistema i rutinama za iskapčanje,te jednostavnim sučeljem za korištenje koje daje sve bitne informacije o sistemu korisniku.

  • Q-Logic mikroprocesor kontrolni sistem radi sa DX isparivačima i air handlerima. Q-Logic sadrži pločicu sklopa instaliranu u električnoj kutiji isparivača ili air handlera i upravlja se pomoću Qht ili Q3 zaslona.

  • Smart Touch Cabin Control je najednostavnija i najintuitivnija sobna kontrola na svijetu.

  • Jednostavno upravljanje chiler sistemima.

  • SMX mikroprocesorski sistemi uporavljanja nude dvije opcije za korištenje sa DX sistemima.SMXII nudi standardne operativne i zaštitne funkcije potrebne za većinu DX sistema.SMX net nudi dodatnu opciju umrežavanja i druge specijalne funkcija koje ih čine jedinstvenim na tržištu.Oba sistema mogu zamijeniti elektromehaničke prekidače.