Isparivači za Waeco Coldmachine kompresore iz serije 80

Proizvodi

 • Ovaj cirkulacijski isparivač pogodan je za instalacije kako u samostojeće hladnjake, tako i u izolirane kutije ili sanduke.

  Kat. Broj: 9105306612
  Kapacitet hlađenja: 200 L sa PU izolacijom od 35 mm, 250 L sa PU izolacijom od 50 mm
  Snaga: približno 60 W
  Potrošnja energije: 2.00 Ah/h sa 35 mm PU izolacijom, 1.50 Ah/h sa 50 mm PU izolacijom, obje na +5°C temperaturi unutrašnjosti, +32°C temperaturi okoline i pri srednjim kapacitetima hlađenja

 • L-isparivač za ugradnju u unutrašnjost hladnjaka i za uspravne hladnjake

  Kat. Broj: 9105304118
  Kapacitet hlađenja: 130 litara max. sa izolacijom od 35 mm PU, 170 litara max. sa izolacijom od 50 mm PU
  Snaga: približno 45 W
  Potrošnja energije: 1.88 Ah/h sa 35 mm izolacijom PU, 1.50 Ah/h sa 50 mm izolacijom PU, obje na +5°C temperaturi unutrašnjosti, +32°C temperaturi okoline i pri srednjim kapacitetima hlađenja

 • Lamela isparivač za ugradnju u unutrašnjost hladnjaka i za uspravne hladnjake, posebno pogodan za velike kapacitete hlađenja i visoke temperature okoline

  Kat. Broj: 9105304117
  Kapacitet hlađenja: 170 litara max. sa izolacijom od 35 mm PU, 200 litara max. sa izolacijom od 50 mm PU
  Snaga: približno 50 W
  Potrošnja energije: 1.88 Ah/h sa 35 mm izolacijom PU, 1.46 Ah/h sa 50 mm izolacijom PU, obje na +5°C temperaturi unutrašnjosti, +32°C temperaturi okoline i pri srednjim kapacitetima hlađenja

 • Pločasti isparivač za ugradnju u unutrašnjost hladnjaka i za uspravne hladnjake

  Kat. Broj: 9105304119
  Kapacitet hlađenja: 130 litara max. sa izolacijom od 35 mm PU, 170 litara max. sa izolacijom od 50 mm PU
  Snaga: približno 45 W
  Potrošnja energije: 1.88 Ah/h sa 35 mm izolacijom PU, 1.50 Ah/h sa 50 mm izolacijom PU, obje na +5°C temperaturi unutrašnjosti, +32°C temperaturi okoline i pri srednjim kapacitetima hlađenja

 • Osigurajte vrhunske karakteristike vašeg hladnjaka sa ovim kutnim isparivačem,pogodnim za ugradnju u komore.

  Kat. Broj: 9105306607
  Kapacitet hlađenja: 160 L sa PU izolacijom od 35 mm, 180 L sa PU izolacijom od 50 mm
  Snaga: približno 60 W
  Potrošnja energije: 2.50 Ah/h sa 35 mm PU izolacijom, 2.0 Ah/h sa 50 mm PU izolacijom, obje na +5°C temperaturi unutrašnjosti, +32°C temperaturi okoline i pri srednjim kapacitetima hlađenja

 • Osigurajte vrhunske karakteristike vašeg hladnjaka sa ovim O-isparivačem, pogodnim za horizontalne i vertikalne instalacije.

  Kat. Broj: 9105306608
  Kapacitet hlađenja: 160 L sa PU izolacijom od 35 mm, 180 L sa PU izolacijom od 50 mm
  Snaga: približno 60 W
  Potrošnja energije: 2.25 Ah/h sa 35 mm PU izolacijom, 1.75 Ah/h sa 50 mm PU izolacijom, obje na +5°C temperaturi unutrašnjosti, +32°C temperaturi okoline i pri srednjim kapacitetima hlađenja

 • Osigurajte vrhunske karakteristike vašeg hladnjaka sa ovim pločastim isparivačem, pogodnim za vertiklane i horizonatlne instalacije.

  Kat. Broj: 9105306614
  Kapacitet hlađenja: 100 L sa PU izolacijom od 35 mm, 150 L sa PU izolacijom od 50 mm
  Snaga: približno 45 W
  Potrošnja energije: 1.88 Ah/h sa 35 mm PU izolacijom, 1.50 Ah/h sa 50 mm PU izolacijom, obje na +5°C temperaturi unutrašnjosti, +32°C temperaturi okoline i pri srednjim kapacitetima hlađenja