Pločasti isparivač za ugradnju u unutrašnjost hladnjaka i za uspravne hladnjake

Kat. Broj: 9105304119
Kapacitet hlađenja: 130 litara max. sa izolacijom od 35 mm PU, 170 litara max. sa izolacijom od 50 mm PU
Snaga: približno 45 W
Potrošnja energije: 1.88 Ah/h sa 35 mm izolacijom PU, 1.50 Ah/h sa 50 mm izolacijom PU, obje na +5°C temperaturi unutrašnjosti, +32°C temperaturi okoline i pri srednjim kapacitetima hlađenja