Profesionalna kompresorska jedinica manjeg i srednjeg rashladnog kapaciteta, za uporabu u toplijim vodama

Kat. Broj: 9105304111
Kapacitet hlađenja: 250 L normalnog hlađenja sa direktnim isparivačem, 70 L za duboko smrzavanje
Napon: 12/24V DC
Snaga: 45 – 60 W ovisno o tipu isparivača