Profesionalna kompresorska jedinica velikog rashladnog kapaciteta, za uporabu u tropskim vodama

Kat. Broj: 9105304112
Kapacitet hlađenja: 400 L normalnog hlađenja sa direktnim isparivačem, 250 L hladno skladištenje, 200 L duboko zamrzavanje
Napon: 12/24V DC
Snaga: 60 – 100 W ovisno o tipu isparivača