120A / 230A / 400A

Cyrix akumulatorski razvodnik je mikroprocesor koji kontrolira robusni relej koji automatski povezuje baterije paralelno,kada je jedna od njih dosegla max. napon (što pokazuje da se baterija puni), a isključuje se kad napon padne ispod zadane V (što znači da se jedna ili više baterija ispraznilo).