Ovim kablom možete povezati BlueSolar PWM-Pro sa računalom. (RS485-USB priključci)