Koristite ovaj kabel za spajanje (više) Phoenix inverter 12/180, 24/180, 12/350 i 24/350 na VE.Bus BMS ili BlueSolar MPPT punjač.