Koristite ovaj kabel za povezivanje Skylla-i i VE.Bus BMS(Battery Management System). VE.Bus BMS će isključiti Skylla-i punjač kada su baterije potpuno napunjene.