Ve.Direct kabel za međusobno spajanje svih uređaja sa VE.Direct utorom.