Upravljački panel za 24V baterijski sistem Lynx Ion.