Phoenix Charger Control upravljačka ploča omogućuje daljinski nadzor i praćenje procesa punjenja sa LED indikacijom statusa punjača.