230V AC za klima uređaje i još mnogo toga
Obilje snage s kontinuiranom proizvodnjom od 3,5 kilovata
BLUTEC 40D lako će napajati dva klima uređaja.