24V

ECOmulti može biti montiran na zid, jednostavan je za instalaciju, jednostavan za programiranje i jednostavan za rukovanje. Sa 2,3 kWh Li-ion kapaciteta i 3 kVA dvosmjernog pretvarača ECOmulti smanjuje ovisnost o napajanju iz mreže.