MPPT regulator je sofisticirani regulator koji će prilagoditi svoj ulazni napon da maksimizira prikupljanje energije od solarnog polja i onda pretvara tu snagu za opskrbu različitih naponskih zahtjeva baterija i trošila.