12 / 24 / 48 Volt

Solarni regulatori prenose energiju proizvedenu solarnim panelima na istosmjernu struju,da bi se zatim omogućilo punjenje baterija ili napajnje istosmjernih trošila.