Kompaktne jedinice sa ventilatorima velike brzine
AT-HV serija air handlera za marine HVAC rashladne sisteme isporučuje zrak pomoću ventilatora velike brzine.AT-HV serija zamjenjuje Flex-Duct i Draw-Through serije i dolazi sa brojnim poboljšanjima i opcija u odnosu na starije modele.