Maksimizirajte učinkovitost chillera i reducirajte električne fluktuacije sa inovativnim Variable Capacity Chiller(VARC).Pri punoj brzini,VARC isporučuje maksimalni kapacitet hlađenja ili grijanja.Također ima mogućnost moduliranja brzine da se isporuči točno zahtjevani kapacitet.