TV TurboVap serija isparivača sa direknom ekspanzijom za split sisteme je bazirna na revolucionarnim prednostima nagrađenog Turbo self-containd klimatizacijskom sistema.