Stakleni poklopac za ORIGO seriju alkoholnih kuhala

Kat. Broj (ORIGO 2000): 9103303990
Kat. Broj (ORIGO 4100): 9103303989
Kat. Broj (ORIGO A100): 9103303992
Kat. Broj (ORIGO A200): 9103303991