Statusni panel sa sondom, za praćenje napunjenosti crnog tanka ili spremnika vode

Kat. Broj: 313002311
Napon: 12 V DC