Statusni panel sa sondom, za praćenje napunjenosti crnog tanka te spremnika otpadne i svježe vode

Kat. Broj (sonda sa oduškom, crna, 22”): 360612001
Kat. Broj (sonda bez oduška, crna, 22”): 360612002
Kat. Broj (sonda sa oduškom, crna, 45”): 360612003
Kat. Broj (sonda bez oduška, crna, 45”): 360612004
Kat. Broj (sonda sa oduškom, bijela, 22”): 360612011
Kat. Broj (sonda bez oduška, bijela, 22”): 360612012
Kat. Broj (sonda sa oduškom, bijela, 45”): 360612013
Kat. Broj (sonda bez oduška, bijela, 45”): 360612014