Statusni panel sa sondom, za praćenje napunjenosti premnika vode

Kat. Broj (sonda sa oduškom, crna, 22”):360614001
Kat. Broj (sonda bez oduška, crna, 22”):
360614002
Kat. Broj (sonda sa oduškom, crna, 45”):360614003
Kat. Broj (sonda bez oduška, crna, 45”):360614004