Statusni panel za informacije o radnom statusu VacuFlush toaleta, sa prekidačem

Kat. Broj: 9108687305
Napon: 12 V ili 24 V DC