RASHLADNA ŠKRINJA, 435L

Ova 435L rashladna škrinja je dizajnirana za siguran transport temperaturno osjetljive robe. Dolazi sa tvornički fiksiranom temperaturom od +4*C za ispravno upravljenje „hladnim lancem“. Kao škrinja sa prednjim vratima,omogućava skladištenje na vrhu škrinje robe koja ne zahtijeva hlađenje.