RASHLADNA ŠKRINJA, 590L

Ova 590L rashladna škrinja je dizajnirana za siguran transport temperaturno osjetljive robe.Dolazi sa tvornički fiksiranom temperaturom od +4*C za ispravno upravljenje „hladnim lancem“.Kao škrinja sa prednjim vratima,omogućava skladištenje na vrhu škrinje robe koja ne zahtijeva hlađenje.