RASHLADNA ŠKRINJA, 435L

Ova 209L rashladna škrinja je dizajnirana za siguran transport temperaturno osjetljive robe.Dolazi sa tvornički fiksiranIm temperaturama od +4*C i -18*C za ispravno upravljenje „hladnim lancem“.Kao škrinja sa vratima na vrhu ,minimalni su gubici prilikom otvarnja vrata.