LENCO Bennett retrofit kit je dizajniran za direktnu zamjenu Bennett hidrauličinih HPU setova koji se koriste 4-ring standard aktuatorima.