Sa opcijom više položaja i načina vožnje BINAR je vaša nova igračaka za bekrajnu zabavu na vodi.Sa nepovratnim ventilom i brzom konekcijom za konop ova tube je brzo spremna za ludu vožnju bilo da sjedite,klečite ili radite druge ludosti.Samo spojite konop na jedno od dva spojna mjesta i otkrijte sami što se sve može sa ovom tubom.